W dniu 16.05.2016. o godz. 16.30 zapraszamy na zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej.