Kategoria A+B

Kurs łączony dla kat. A i B jednocześnie może rozpocząć osoba, która ukończyła 24 lata.

Odpłatność za kurs wynosi :

2450 zł /wpłata w całości przy zapisie na kurs/

2500 zł / odpłatność ratalna – I wpłata 220 zł., następne wpłaty zgodnie z harmonogramem ustalonym przy zapisie na kurs/

 

materialyW cenie kursu:

-materiały szkoleniowe

- I egzamin wewnętrzny teoretyczny /dla każdej kategorii osobno/

- I egzamin wewnętrzny praktyczny /dla każdej kategorii osobno/

-dodatkowe konsultacje z zakresu przepisów ruchu drogowego

-możliwość uczestniczenia w dowolnej ilości zajęć teoretycznych, także po rozpoczęciu szkolenia praktycznego.