Kategoria A

Kurs prawa jazdy kat. "A"

Woman riding motorcycle in city

 

  1. Kurs obejmuje minimum:

- 30 godzin lekcyjnych wykładów teoretycznych z zakresu przepisów o ruchu drogowym oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej.

- 20 godzin zegarowych nauki praktycznej.

  1. Zajęcia teoretyczne z przepisów ruchu drogowego odbywają się w sali wykładowej naszego ośrodka w poniedziałki i czwartki od godz. 16.30 lub w innych dniach i godzinach uzgodnionych z instruktorem przed przystąpieniem do zajęć.

Kursant może też zdecydować się na szkolenie teoretyczne metodą e-learningową lub przystąpić do szkolenia praktycznego po zdaniu teoretycznego egzaminu państwowego. W przypadku szkolenia metodą e-learningową kursant ma obowiązek zdać wewnętrzny egzamin teoretyczny przed przystąpieniem do części praktycznej kursu.

  1. Terminy szkolenia praktycznego są uzgadniane indywidualnie z instruktorem.
  1. Po zakończeniu szkolenia teoretycznego kursant zdaje test sprawdzający znajomość przepisów ruchu drogowego.
  1. O ilości godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego decyduje instruktor prowadzący .
  1. Kursant powinien uczestniczyć w min.80% zajęć teoretycznych, przy czym wykłady z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej są obowiązkowe.

 

umowaOpłaty za kurs kat. "A"

  1. Odpłatność za kurs może być uiszczona w dowolnych nie oprocentowanych ratach, przy czym pierwsza wpłata / minimum 250 zł/ powinna być wpłacona w dniu zapisu na kurs.

Kolejne wpłaty mają być dokonywane w miarę realizacji kursu a ostatnia wpłata powinna być uiszczona najpóźniej do 10-tej godz. szkolenia praktycznego.

  1. Cena kursu wynosi:

1450.- (odpłatność w całości) lub 1500.- (w ratach) + 100 zł za szkolenie e-learningowe

- 1 godzina uzupełniająca lub doszkalająca - 60 zł / dla kursantów OSK ”Melba ”oraz 65 zł dla pozostałych

  1. Cena kursu obejmuje:

- 30 godzin zajęć teoretycznych

- 20 godzin zajęć praktycznych

- zajęcia na placu manewrowym

- pierwszy egzamin teoretyczny i praktyczny

- dodatkowe indywidualne konsultacje z instruktorem z zakresu przepisów o ruchu drogowym.

  1. Kolejne egzaminy wewnętrzne są płatne:

- egzamin teoretyczny - 14 zł.

- egzamin praktyczny - 60 zł.